למה מיועד מיגון חומרים מסוכנים ומה המטרה?

מיגון חומרים מסוכנים מיועד להגנה במתקנים שבהם מאוחסנים חומרים מסוכנים. אם חלילה תהיה מתקפת טילים, רסיסים, פיצוצים וירי – המיגון מאפשר הקטנת הפגיעה ברכוש ובאוכלוסייה מסביב. פיקוד העורף הוא המנחה את מי שמחזיק חומרים מסוכנים כיצד לנהוג. למיגון יש שתי מטרות. מטרה אחת – למנוע מהחומר המסוכן לזלוג מהמיכל. כדי להשיג מטרה זאת צריך להגן על המיכל עצמו לאורכו ולרוחבו. לצורך כך אפשר לבנות קירות מגן מפלדה או מבטון מסביב להיכל, אפשר להטמין את הקיר המגן בקרקע, יש שיטות שונות לביצוע ההגנה.

מטרה שנייה – למנוע מהחומרים המסוכנים לגלוש ולפגוע בבני אדם בסביבתם, למנוע נזק בלתי הפיך שיכול להיגרם כתוצאה מגלישת החומרים המסוכנים בגלל רסיסים, טילים, הדף ופגיעות נוספות.

חריגה מהמיגון המקובל דורשת אישור

אם מקומות מסוימים לא מאפשרים בניית מיגון תקני, יש אפשרות לרשות מוסמכת להכריז על בניית חתכי מיגון דקים יותר ועל שימוש במיגון נייד. כך או כך, עבור כל חריגה מהמיגון המקובל, צריך לקבל אישור מפיקוד העורף. מיגון חומרים מסוכנים מתבסס על קירות בטון קבועים. כל שיטה אחרת מצריכה אישור של פיקוד העורף. ובכל מקרה – רק מהנדסים ואנשי מקצוע יכולים להיות ממונים על המיגון כהלכתו.

נהלי הגנה

כאשר יש צורך בקירות מיגון סביב החומרים המסוכנים צריך לתכנן זאת כראוי. שטח כל מיגון לא יעלה על 100 מ"ר. מיקום קירות המיגון יהיה קרוב לאחסון החומרים המסוכנים, בלי מעברים בין הקירות, בכל קיר יהיה פתח מעבר אחד, רוחב הכניסה לא יעלה על שני מטרים ולא יהיה פחות מ70 סנטימטרים. מיגון ניתן לתכנון באמצעות דלת הדף על פי אישור ענף ההנדסה בפיקוד העורף. גובה הקיר מעל כל נוזל מסוכן לא יפחת מ-10 סנטימטרים ויש חוקים נוספים שרק מרכיבי ההגנה יודעים.

מיגון עמיד

לסיכום, מיגון חומרים מסוכנים הוא מיגון שמיועד לחומרים מסוכנים הנמצאים במיכלים, בצנרת ובמערכות שונות. המיגון נועד במקרים של אירועי רסיסים והדף שעלולים לפגוע בחומרים הללו. מיגון חומרים מסוכנים חייב להיות עמיד בכל מזג אוויר, בכל רמת איום קיימת, קל לתחזוקה וקל משקל. פנייה לחברת ג.ג מערכות מיגון תבטיח לכם מיגון חומרים מסוכנים בכל מחסן, בכל מיכל ובכל מקום שבו דרושה הגנה מקסימלית.