למה צריכים ללמוד את חכמת הקבלה?

הרב יהודה אשלג מבאר שרק אם המחשבות והרצון של כולנו לחיבור והשפעה הדדית יכריע את הכף להתפתחות הרוחנית הנדרשת מתוך החיבור והאהבה כמצווה "ואהבת לרעך כמוך" – כעת בדווקא בדור האחרון יש חיוב של עלייה לא מתוך הרצון לקבל שלנו אלא מכח ההשפעה ומימושו ביננו – אחרת נגיע למצב שהעולם כולו עומד להיחרב. ואין דרך טובה יותר לשינוי הטבע האגואיסטי מדרך התורה והמצוות ובייחוד על ידי לימוד חכמת הקבלה והזוהר הקודש.

פנימיות התורה – הדבר האמיתי!

באמת ללא קשר לכח העליון המשפיע עלינו את כח ההשפעה, אין לנו סיכוי ונמשיך לחטוף מכות וייסורים על ידי הטבע כי כך מסודרת האנושות – להתפתחות הדרגתית. אין הדבר נקבע על ידנו, אלא אנו חייבים להתקדם אל התיקון הנרצה ולתת דחף לשאר העולם לשאוף להתקדמות לטוב ולעשייה רוחנית על פי התורה הקדושה. לרכישת ספרי קבלה של בעל סולם – תוכלו להכנס לחנות ספרי הקבלה של מרכז סולם יהודה – כאן.

אז איך לטפל באגו על פי הזוהר?

הרצון לקבל בעצם נקרא 'עזר כנגדו' שמראה לנו כי הבורא הוא הכח היחידי שיכול להציל אותנו ממנו – ודווקא עי ידי האנוכיות והסבל הנובע מהאגו נובעת הדרישה למחיקת הרצון לקבל והדרישה לתיקון. ונוכל לראות את עבודנו הנפלאה של היצר הרע בחיינו כשאנו באים לדרוש להיפטר ממנו. לימוד פנימיות התורה  מסביר כי הפתרון לדרישה ותפילה לצאת מהרצון לקבל כלול משלושה דרכים שונות: 'דרך ייסורים' היא כשאדם לא הולך בדרך תורה וסובל מהפעולות האנוכיות שלו ומתוך התנהלות חיים של שאיפה למילוי עצמי בלבד – ללא שום התחשבות בזולת ובצרכיו. דרך השניה נקראת 'דרך תורה' זה נבחן בזמן שהאדם הוא הולך בדרך התורה והמצוות ומצליח אט אט להתפתח להתחקות אחר הפעולה האלוקית 'להשפיע לזולתו' כפי שכתוב: "כשם שהוא רחום היה אתה רחום, כשם שהוא חנון היה אתה חנון…". והדרך השלישית היא בעצם סוג של מעבר היא 'דרך ארץ' זה משהו באמצע לא זה ולא זה.

 

כתיבה ועריכה לשונית: הרב שקד אליהו פנחס  | מרצה לקבלה וחסידות | מייסד מרכז סולם יהודה