תאונת עבודה עלולה להשבית שכיר או עצמאי מעבודה, למשך פרק זמן ארוך. פיצוי מסוים על היעדרות מעבודה ניתן למצוא בדמי מחלה, אולם פגיעה בשל תאונת עבודה היא משהו שונה. נסביר על הזכויות המגיעות לכם, אם חוויתם תאונה מסוג זה. 

דמי פגיעה בשל תאונת עבודה 

תאונת עבודה מוגדרת כתאונה אשר השביתה אתכם מעבודה, ואשר אירעה כתוצאה ממשלוח ידכם או בזמן עבודתם. נסיעה לעבודה, נסיעה ללקוח, נסיעה לאחר שעות העבודה הביתה, פגיעה בזמן זה גם היא עשויה להיות מוגדרת בתור תאונת עבודה. מי שמשלם ביטוח לאומי כחוק זכאי להצהיר על תאונת עבודה, בכפוף להגשת אישורים. לאחר אישור המקרה, מגיע פיצוי כספי מתאונת עבודה, או מה שנקרא דמי פגיעה. מדובר בתשלום שמגיע ל-75 אחוז מהשכר, פיצוי על אובדן כושר העבודה לתקופה של עד 13 שבועות. 

תשלום הוצאות רפואיות 

אם חוויתם את מה שמוגדר תאונת עבודה, מגיע לכם יותר מאשר דמי פגיעה. בנוסף, ביטוח לאומי משלם לנפגעי עבודה החזר עבור הוצאות רפואיות הקשורות בפגיעה. מכיוון שתשלומים אלה יכולים להיות גבוהים והטיפול או השיקום מתמשכים, החזר ההוצאות חשוב לא פחות מדמי הפגיעה. 

תגמולי נכות מעבודה 

פגיעה בכושר העבודה יכולה לגרום להשבתה ממושכת מעבודה. באם הפציעה גורמת נכות של ממש, ניתן להגיש תביעה לקצבת נכות. הקצבה יכולה להיות זמנית או לצמיתות. גם במקרה זה, יש להגיש תביעת תאונות עבודה, למלא טפסי תביעה ולהגיש אישורים רפואיים. בנוסף עשויה להידרש וועדה רפואית. 

תגמולים מביטוח פרטי 

עבור מי שרכש ביטוח פרטי שמכסה תאונות עבודה, יש לפתוח הליך מקביל מול חברת הביטוח. לכל חברת ביטוח קריטריונים מסוימים שכוללים הגשת תביעה אונליין או בדואר, וויתור סודיות רפואית, הצהרות ואישורים רפואיים ואחרים.